Ξανθός: Στόχος μας η μείωση της συμμετοχής των ασθενών στο κόστος