Διευκρίνηση για τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια


Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2018

Α.Π: 9066

Στα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια αρκεί να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο μπορεί αντί της διεύθυνσης κατοικίας να αναγράφεται η διεύθυνση του Νοσοκομείου ή Κ.Υ που υπηρετεί ο/η γιατρός.ΟΕΝΓΕ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

210 5232215  /  oengegr@gmail.com  /  Λαμίας 2, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523

  • Facebook

COPYRIGHT 2017 ΟΕΝΓΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ DESIGNATURE