Κατασκευή νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη