ΕΚΛ: Κινητοποίηση για τα σοβαρά προβλήματα στο ΠΕΔΥ