Διευκρινιστικό σημείωμα σχετικά με την τριτανακοπή


Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2018

Α.Π: 9062

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνάδελφοι,

Επειδή δεχόμαστε πολλά ερωτήματα από τις Ενώσεις για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων αναφορικά με την τριτανακοπή, κάνουμε τις εξής διευκρινίσεις:

  1. Τα πληρεξούσια πρέπει να γίνουν από συμβολαιογράφο.

  2. Όταν λέμε χρόνος διορισμού αναφερόμαστε στην πλήρη ημερομηνία και όχι μόνο στο έτος το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί στις καταστάσεις που σας έχουν σταλεί, ηλεκτρονικά με την ίδια γραμματοσειρά (Arial 11) και ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ.

  3. Σε περίπτωση που κατά την αντιπαραβολή των στοιχείων από τις Ενώσεις διαπιστωθεί ότι έχουν συμπεριληφθεί συνάδελφοι εκ παραδρομής που την ημερομηνία που κατατέθηκε η τριτανακοπή στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ήταν πλέον γιατροί του ΕΣΥ (είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε παραιτήθηκαν) δεν αφαιρείτε το όνομα από την λίστα αλλά σημειώνετε δίπλα, πάντα με την ίδια γραμματοσειρά (Arial 11) αν έχει συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί και το έτος που αυτό συνέβη.

  4. Για τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Κ.Υ, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να δοθεί η βεβαίωση από το γραφείο προσωπικού της αντίστοιχης ΥΠΕ, αρκούν οι βεβαιώσεις από την γραμματεία του Κ.Υ.