Για τους συναδέλφους που συμπεριλήφθησαν στην τριτανακοπή ατομικά


Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2018

Α.Π: 9063

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τους συναδέλφους που συμπεριλήφθησαν στην τριτανακοπή μέσω της ΟΕΝΓΕ (ατομικά) και όχι μέσω των Ενώσεων τους τα στοιχεία που πρέπει να στείλουν στην Ομοσπονδία το αργότερο έως τις 21 Σεπτεμβρίου (με κούριερ στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Λαμίας 2 Αμπελόκηποι, ΤΚ: 11523) είναι τα ακόλουθα:

  1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τριτανακόπτοντες

Παρέχουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Ιορδάνη Αναστασίου Προυσανίδη, με Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4947, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 59 και Εμμ. Μπενάκη αρ. 5, τηλ. 2103214637 – 2103254247 – fax: 2103217465, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): prousanidis.i@dsa.gr, να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε χρόνο που θα οριστεί, ή σε οποιονδήποτε μετ’ αναβολή χρόνο, για τη συζήτηση των από 25.04.2018 και με αρ. κατ. 1120, 1125 και 1127/27.04.2018 τριτανακοπών τους κατά της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρέχουμε επίσης, την πληρεξουσιότητα την ίδια εντολή να δίδει ο ίδιος για λογαριασμό μας και σε άλλους δικηγόρους της επιλογής του, έτσι ώστε μαζί του να υποστηρίξουν την τριτανακοπή τους με παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο χρόνο συζήτησης που θα οριστεί ή σε οποιονδήποτε άλλο, μετ’ αναβολή.

2. Βεβαίωση από το γραφείο προσωπικού ότι υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ.… (επωνυμία του Νοσοκομείου σε τμήμα της ειδικότητας τους). Στην βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι:

  • ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΣ, ΑΦΜ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.