Αποφυλάκιση λόγω αναπηρίας: υπόθεση Φλώρου και όχι μόνο