Διευκρινήσεις από την Περ. Αττικής για τον ιό του Δυτ. Νείλου