Σχέδιο Νόμου: σε διαβούλευση έως τις 7 Σεπτεμβρίου