Με καθυστέρηση ωρών ακόμα και σε επείγοντα περιστατικά