Εθελοντές μετρούν την ποιότητα του αέρα στις πυρόπληκτες περιοχές