Βαθιά η πληγή των μνημονίων στους μισθούς των γιατρών