Επικουρικοί Γιατροί: Δεν έχει βρεθεί λύση για την πληρωμή τους