Η ανεργία κάτω από 20% πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια