Μεθοδεύσεις της διοίκησης του Νοσοκομείου Λευκάδας