Ζάκυνθος: Ο ρόλος των ειδικευόμενων και αγροτικών γιατρών


Θέμα: Ο ρόλος των ειδικευόμενων και αγροτικών γιατρών

Σήμερα Τετάρτη 25/7/2018 συναντηθήκαμε οι Διευθυντές του Χειρουργικού, Παθολογικού και Εργαστηριακού τομέα και συζητήσαμε με θέμα την καλύτερη λειτουργία και τη συνεργασία των Τομέων του νοσοκομείου μας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό ειδικότερα τους δύσκολους θερινούς μήνες.

Συγκεκριμένα μας απασχόλησε η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε Ιατρικό προσωπικό, τόσο όσο αφορά τη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε επιμελητές, όσο και την παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών και την πρόσληψη νέων. Πρέπει επιτέλους να καταγραφούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ειδικευμένους γιατρούς και να προκηρυχθούν οι επιπλέον θέσεις επιμελητών, όπως ξεκάθαρα διεκδικεί και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών γιατρών.

Για τους ειδικευόμενους γιατρούς επισημάναμε την σχεδόν σοβαρή απουσία τους πια από όλους τους τομείς, λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια κάτι που ισχύει για όλη τη χώρα και τα νοσοκομεία της.

Για τους Αγροτικούς γιατρούς θεωρούμε το ρόλο τους σημαντικό τόσο για τη πρωτοβάθμια υγεία, όσο και για την κάλυψη αναγκών στο νοσοκομείο μας, πάντα στα πλαίσια του νόμου και των δυνατοτήτων τους και οπωσδήποτε για την κάλυψη καινών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στα επείγοντα ιατρεία του νοσοκομείου μας.

Θεωρούμε ότι η αξιοποίησή τους από το ΓΝΖ πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα στη βάση της πλήρους κάλυψης των επειγόντων Ιατρείων (ΤΕΠ) τόσο όσο αφορά το Χειρουργικό, τον Παθολογικό όσο και - κατά εξαίρεση και περιστασιακά - τον Εργαστηριακό τομέα.

Θεωρούμε επίσης ότι ο ασφαλής και επαρκής αριθμός γιατρών στα ΤΕΠ προκειμένου για την εφημερία του Νοσοκομείου μας πρέπει απαρέγκλιτα να είναι (4) τέσσερεις γιατροί ειδικότερα για το πεντάμηνο της θερινής περιόδου.

Με το δεδομένο ότι ένας είναι ο ειδικευμένος γενικός γιατρός, θεωρούμε απαραίτητο να εφημερεύουν (2) δύο ακόμα γιατροί Αγροτικοί η ειδικευόμενοι (ένας για τον κάθε τομέα) και να υφίσταται επίσης σε εφημερία στα ΤΕΠ (1) ένας ακόμα γιατρός για τις πιθανές διακομιδές , για να βοηθάει τους άλλους δύο προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα μικρής ανάπαυσης στην 24ωρη εργασία τους, η να ανταποκρίνεται η ομάδα των ΤΕΠ πολύ έκτακτες συνθήκες. Σύνολο πρέπει να εφημερεύουν (4) τέσσερεις γιατροί στα ΤΕΠ για τις αργίες και για τις καθημερινές από 3.00 μμ έως 8.00 πμ της επόμενης ημέρας.

Μόνο εάν ο παραπάνω αριθμός των τεσσάρων γιατρών εξασφαλίζεται για τα ΤΕΠ, τότε και μόνο τότε θα μπορούσαν οι Αγροτικοί γιατροί, να αξιοποιούνται και σε άλλες ιατρικές υπηρεσίες του ΓΝΖ με το δεδομένο πάντα του περιορισμένου της εμπειρίας και γνώσης που συνεπάγεται η θέση τους σαν υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Σε κάθε περίπτωση η κατανομή τόσο των ειδικευόμενων όσο και κυρίως των Αγροτικών γιατρών πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μετά από συζήτηση σε επίπεδο Διευθυντών Τομέων κάτι που αναμφισβήτητα δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν είναι ούτε επιστημονικά ούτε λειτουργικά σωστό και ασφαλές να καλύπτουν κενά σε σταθερή βάση και επιλεκτικά σε κάποιες κλινικές.

Ζάκυνθος 25/7/2018

Η Διευθύντρια Παθολογικού Τομέα - Κατσαρού Ειρήνη

Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα - Ποταμίτης Νίκος

Ο Διευθυντής Εργαστηριακού Τομέα - Μάρκου Αθανάσιος