Ενας οικογενειακός γιατρός για 9.000 ασφαλισμένους