Επεκτείνονται η ομηρία και η ανακύκλωση των επικουρικών στα νοσοκομεία