Αντιδρούν σε απληρωσιά, ελλείψεις και εντατικοποίηση