Θριάσιο:Δανείζεται προσωπικό για τη φροντίδα των εγκαυματιών