ΔΗΠΑΚ ιατρών Λέσβου: Ανακοίνωση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προφορική και γραπτή απαίτηση της νέας Διεύθυνσης του ΚΥ Μυτιλήνης να της ανακοινώνουμε εκ των προτέρων την ημέρα,και την ώρα της συνεδρίασης του ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λέσβου ,εφ΄όσον αυτη διεξαγεται στο χωρο του ΚΥ δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Της απαντάμε λοιπόν ότι τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν και τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, οπόταν αυτά κρίνουν απαραίτητο, όποια ώρα νομίζουν κατάλληλη μέσα στον εργασιακό τους χώρο και δεν ενημερώνουν κανένα Διευθυντή, κανένα πολιτικό προϊστάμενο παρά μόνο τους εργαζόμενους από τους οποίους εκλέγονται και ελέγχονται.

Καλούμε τα ΔΣ των συλλόγων στο χώρο Υγείας να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τέτοιες απαιτήσεις των διορισμένων Κυβερνητικών στελεχών. Ας ασχοληθούν καλύτερα με τα προβλήματα του χώρου Υγείας, όπως προσλήψεις γιατρών που οι ελλείψεις είναι τεράστιες και η Πρωτοβάθμια όπως και η Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στο νησί μας λειτουργούν μόνο γιατί υπάρχει η ανιδιοτελής προσφορά γιατρών, νοσηλευτών και όλου του υγειονομικού προσωπικού.

Μυτιλήνη 31 Ιούλη 2018