Παρέμβαση για το καθεστώς ''μαθητείας'' στα νοσοκομεία