Η απουσία αντιπλημμυρικών έργων προκάλεσε μεγάλα προβλήματα