Άρση της άδειας για επεμβάσεις TAVI σε πολλές κλινικές