Προσαρμογή στην πολιτική που αντιμετωπίζει την Υγεία ως ’’κόστος’’