Καταγγέλει μεθοδεύσεις για την απόπειρα απόλυσης επικουρικού γιατρού