Δύο ατυχήματα κατέδειξαν τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ στην Χαλκιδική