Το clawback απειλεί σοβαρά την υγεία και την φαρμακοβιομηχανία