Εικόνα διάλυσης στα Κέντρα Υγείας σε Επτάνησα και Δυτική Ελλάδα