Απόφαση γενικής συνέλευσης  ιατρών Γ.Ν.Π.Α. “Π. & Α. Κυριακού”


Απόφαση γενικής συνέλευσης ιατρών Γ.Ν.Π.Α. “Π. & Α. Κυριακού”

Στις 12/7/2018 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων του νοσοκομείου μας, παρουσία του αναπληρωτή Διοικητή και της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας, με θέμα τη μη καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών μηνός Απριλίου. Έγινε γνωστό από τον αναπληρωτή Διοικητή ότι η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνήθηκε να υπογράψει τα εντάλματα αποπληρωμής δεδουλευμένων εφημεριών, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε όλα τα άλλα νοσοκομεία της χώρας. Η άρνηση της Επιτρόπου, βασίζεται στο γεγονός ότι οι γιατροί εργάζονται περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως απ’ ότι προβλέπεται από το πολυνομοσχέδιο το σχετικό με το ωράριο εργασίας των ιατρών Ε.Σ.Υ., για το οποίο έχει ζητηθεί η αναστολή εφαρμογής του με Υπουργική Απόφαση. Η άρνηση της επιτρόπου δεν αφορά μόνο τις δεδουλευμένες εφημερίες μηνός Απριλίου, αλλά προοιωνίζει ανάλογη τύχη και για τις εφημερίες των επόμενων μηνών, αφού οι γιατροί θα συνεχίζουν να εργάζονται περισσότερες ώρες για να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου και των ασθενών. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης των ιατρών του νοσοκομείου, που παρά την υποστελέχωση και τις τραγικές ελλείψεις, αγωνίζονται καθημερινά, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στους μικρούς ασθενείς, αντί να ανταμείβεται, τιμωρείται.Σε αντίθεση οι εφημερίες του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία με το οποίο σηκώνουμε εξίσου το βάρος των γενικών εφημεριών (15-16 ανά μήνα) έχουν αποπληρωθεί.

Η προσπάθεια των ιατρών του νοσοκομείου συνεχίζεται, παρά την αναποτελεσματική ως τώρα αντιμετώπιση του προβλήματος από μέρους της Διοίκησης. Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων της χώρας ενώ βρίσκονται υπό κοινή διοίκηση, αντιμετωπίζονται σε πολλαπλά θέματα στελέχωσης ,εξοπλισμού ,χρηματοδότησης με διαφορετικό και άνισο τρόπο. Ελπίζουμε το Υπουργείο Υγείας, που έχει ήδη ενημερωθεί από ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ για τα προβλήματα του νοσοκομείου μας, να δείξει την αρμόζουσα ευαισθησία και να προχωρήσει στην άμεση επίλυση των προβλημάτων του Γ.Ν.Π.Α. “Π. & Α. Κυριακού” και ιδιαίτερα στην άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών.

Σε νέα γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στης 18/7/2018, αποφασίσθηκε:

  1. Κινητοποίηση των ιατρών, ειδικευμένων και ειδικευόμενων, του νοσοκομείου με τη μορφή επίσχεσης εργασίας από 26/7/2018.

  2. Αναστολή όλων των κλινικών, παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων των χρόνιων περιστατικών από 26/7/2018.

  3. Εξαίρεση του νοσοκομείου από τις γενικές εφημερίες νοσοκομείων Αττικής μέχρι την αποπληρωμή των δεδουλευμένων από 26/7/2018.

Η αξιοπρέπεια και η επαγγελματική μας υπευθυνότητα δεν έθεσε και δε θα θέσει σε κίνδυνο την δημόσια παιδική περίθαλψη, η αναλγησία του κράτους και ο εμπαιγμός απέναντι στους δημόσιους λειτουργούς δεν θα μείνει χωρίς απάντηση.

Η Γ.Σ. των ιατρών Γ.Ν.Π.Α. “Π. & Α. Κυριακού”