Τα ξένα νοσοκομεία ’’κλέβουν’’ και τους ειδικευόμενους γιατρούς.