Δημόσια Νοσοκομεία, ’’Στην εντατική’’ η λειτουργία τους.