Τα ΜΑΤ... περιέθαλψαν τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία