Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι γιατροί για την ΠΦΥ