Βούλα: Τεράστια προβλήματα για εργαζόμενους και ασθενείς