Η καθοριστική σημασία της χρηματοδότησης της έρευνας