Ενισχύεται το μέτωπο για τις τιμές καινοτόμων φαρμάκων