Εμπλοκή διαρκείας στην αποζημίωση επικουρικών γιατρών