Αντιδράσεις ΠΦΣ για την απαγόρευση διάθεσης φαρμάκων