Γιατροί Νοσ. Θηβών: Διαμαρτυρία για μεγάλο αριθμό εφημεριών