Πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες συντονισμού και δράσης για την Υγεία