Τρεις επιπλέον οπλίτες γιατροί σε περιφερειακά ιατρεία