Πιέσεις και εκβιασμοί για την επιβολή της αντιδραστικής αξιολόγησης