Στον αέρα 2000 επικουρικοί γιατροί και εργαζόμενοι