Οι σχεδιασμοί του υπουργείου για τους οικογενειακούς γιατρούς