Κινητοποιήσεις στα Δημόσια Νοσοκομεία ενόψει απολύσεων