Απαράδεκτη συμπεριφορά του Διοικητή του Νοσοκομείου Λευκάδας