ΟΕΝΓΕ: Ενάντια στην αντιλαϊκή κρατική αξιολόγηση!


Αθήνα 28 Ιουνίου 2018

Α.Π: 8904

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή της αντιδραστικής αξιολόγησης στους εργαζόμενους στους δημόσιους φορείς, παρά την εκφρασμένη αντίθεσή μας. Η προώθηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η ψήφιση της στη Βουλή (άρθρο 9 ν. 4553/27-4-2018), αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δυναμώνει την επίθεσή της στους Δημοσίους Υπαλλήλους, ενισχύοντας το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο που διέπει τη αντιδραστική αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Ο αγώνας μας το προηγούμενο διάστημα τους δυσκόλεψε. Έβαλε εμπόδια στην εφαρμογή των πολιτικών τους, έφερε αποτελέσματα και τώρα πρέπει να συνεχιστεί ακόμα πιο αποφασιστικά.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σχετική εγκύκλιο θέτει νέες προθεσμίες για την διενέργεια της ηλεκτρονικής πλέον αξιολόγησης, έτους 2017.

-Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

- Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Στο κάλεσμα της υπουργού προς τις Δ/νσεις Διοικητικού προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί.

β. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του ΓΚΠΔ) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν εκ της θέσεώς τους στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, εάν αυτό ζητηθεί. Καλούμε τους συναδέλφους να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής στην προκηρυγμένη Απεργία - Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση …………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΟΕΝΓΕ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως …………………….. (αξιολογητής ή αξιολογούμενος). Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Ημερομηνία……………….. Ο δηλών»

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους που οργανωμένα και αποφασιστικά, αψηφώντας τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία απέχουν μαζικά από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Χαιρετίζει τους συναδέλφους γιατρούς του ΕΣΥ, διευθυντές τομέων στο Ε.Κ.Α.Β και διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας, που αρνούνται να υποκύψουν στις πιέσεις που τους ασκούνται, στέκονται στο πλευρό των συναδέλφων τους και συμμετέχουν στην απεργία - αποχή από την αξιολόγηση. Που αρνούνται να βάλουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις και φιλοδοξίες πάνω από τα συμφέροντα των συναδέλφων τους και του κινήματος. Που αρνούνται να αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Κανένας μόνος του! Με ενωμένο συλλογικό αγώνα μπορούμε να δώσουμε μαζικά και δυναμικά την απάντησή μας. Όλοι μαζί μπορούμε να ακυρώσουμε τα σχέδια τους στην πράξη. Συνεχίζουμε με “απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα”.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»!