Κατερίνα Αντωνίου, πρόεδρος ΕΟΦ: Ασφαλιστικές δικλίδες