Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία: Αγωνιστικές πρωτοβουλίες